Aansluiten bij Holland Harmony

Allereerst vinden wij het leuk dat jouw koor/kwartet aan wilt sluiten bij Holland Harmony!

Hieronder vind je de procedure voor koren:

 • Een koor moet uit minimaal twaalf leden bestaan.
 • Gebruik het inschrijfformulier voor een koor.
 • Na aanmelding wordt door het bestuur bekeken of de aanmelding correct is en aan de voorwaarden voldoet. Hiervan krijg je per mail een terugkoppeling.
 • De penningmeester van Holland Harmony stuurt ieder kwartaal ter controle de ledenlijst waarmee de contributie van € 11,- per zanger per kwartaal wordt opgegeven.
 • Mochten je koorleden in meerdere koren zingen, dan gelden er andere regels m.b.t. de contributie.
 • We verwachten dat aangesloten koren en kwartetten zoveel mogelijk meedoen met de tweejaarlijkse Conventie (Sing!).
 • De notulen en reglementen zijn voor alle aangesloten koren te vinden in het besloten gedeelte op onze website.

Hieronder vind je de procedure voor kwartetten:

 • Gebruik het inschrijfformulier voor een kwartet.
 • Na aanmelding wordt door het bestuur bekeken of de aanmelding correct is en aan de voorwaarden voldoet. Hiervan krijg je per mail een terugkoppeling.
 • De penningmeester van Holland Harmony stuurt ieder kwartaal ter controle de ledenlijst waarmee de contributie van € 11,- per zanger per kwartaal wordt opgegeven.
 • Mochten je kwartetleden ook in een koor zingen, dan gelden er andere regels m.b.t. de contributie.
 • We verwachten dat aangesloten kwartetten zoveel mogelijk meedoen met de tweejaarlijkse Conventie (Sing!).
 • De notulen en reglementen zijn voor alle aangesloten kwartetten te vinden in het besloten gedeelte op onze website.