Als een lopend vuurtje… The Skyline Sisters

Als eerste in de rubriek voor de koren hebben  we een speciaal welkom voor een vrouwenkoor, dat in juni vol overtuiging haar 10-jarig bestaan heeft gevierd: The Skyline Sisters uit  Rotterdam!

Conventie 2019 – “Passion in Harmony”

Het vuurtje voor de 2019 Conventie met de toepasselijke titel “Passion in Harmony” is begin 2018 al feestelijk ontstoken bij The Skyline Sisters. De eerste repetitie van het nieuwe jaar stond geheel in het teken van de nieuwe conventiesongs, waarmee we in 2019 de HH-wereld willen verrassen en entertainen. Weer volop aan de bak met alle andere HH-koren en kwartetten die zich ook van hun beste zijde zullen laten zien tijdens dat 3-daagse enerverende evenement.

“In Rotterdam worden de roze Skyline blouses met de mouwen opgerold verstrekt”

Zo’n vuurtje heeft natuurlijk brandstof nodig en moet ook goed brandend gehouden worden, maar ook weer niet te vroeg opvlammen. Dat kunnen we wel in Rotterdam.  We zijn nuchter genoeg in dat Rotterdamse koor, waar de roze Skyline blouses met de mouwen opgerold worden verstrekt, want gewerkt moet er worden. En we zijn niet snel tevreden. Eindeloos oefenen, totdat die zin en dat halve nootje er ook goed uitkomen. Geen genoegen nemen met een sudderend vuurtje, maar altijd met passie vlammen en met elkaar voor het mooiste geluid gaan, zodat er een harmonieus geluid opstijgt.

Win-win situatie

Focus, repeteren, samen zingen zijn onze kernbegrippen, maar vooral ook met elkaar plezier hebben. En dat spat van ons koor af. De mooiste feedback op onze recente jubileumshow was, dat we met ons enthousiasme en onze inleving in staat zijn een breder publiek in vuur en vlam te zetten, te laten lachen en ook een traan te laten wegpinken. Daarvoor zingen we ook. Zingen geeft een geweldige voldoening en brengt saamhorigheid en vriendschap, oftewel harmonie tussen de Sisters en harmonie met het publiek. Een win-winsituatie.

Volledig uit ons dak

Die instelling heeft ons bij de conventie 2017 de tweede plaats opgeleverd en wat hebben we daarvan genoten. We zijn volledig uit ons dak gegaan met die zilveren plak en een mooie beker. Wat is het dan geweldig om deel uit te maken van die wonderlijke barbershopwereld met al haar Amerikaanse geheimtaal. En, die tweede plaats leidde naar de Europese barbershopconventie in Engeland. Ook  geen sinecure, maar wel een bijzondere belevenis. Natuurlijk ook inspirerend om weer tal van andere buitenlandse koren te kunnen aanschouwen.

Vooral met elkaar heel veel plezier, inspiratie en voldoening op de weg ernaar toe hebben

2017 was dus één lang, geweldig avontuur en nu, na onze jubileumshow, gaat de focus weer geheel op de conventie van 2019.  We gaan het vuur langzaam maar zeker opstoken, totdat we met het gehele koor o.l.v. onze vlammenregelaar en dirigente Mieneke tevreden zijn met onze uitvoering en dan hopen we opnieuw te vlammen tijdens de conventie 2019. Het belangrijkste blijft evenwel dat we vooral met elkaar heel veel plezier, inspiratie en voldoening op de weg ernaar toe zullen hebben, want dat drijft ons iedere week vol verwachting naar de repetitieruimte. En, het enthousiaste en geïnteresseerde publiek bij de conventie vormt voor ons de superkers op onze taart. Wij wensen HH en de overige koren en kwartetten veel plezier en succes op hun weg naar de conventie “Passion in Harmony” en we hopen dat de vele lopende vuurtjes tot een spetterend vlammenspel in Veldhoven zullen leiden.

The Skyline Sisters

PS: Wij geven het estafettevuurtje graag door aan Challenge en MBS. Aan jullie de eer om de volgende vuurtjes te ontsteken. Het is lastig om een vraag te bedenken die voor jullie leuk is, dus ik laat jullie tekst aan de eigen fantasie over. Je mag natuurlijk ook onze vraag gebruiken, want wij konden niets leuks bedenken op “meest hilarische moment tijdens de conventie van 2017”. Dat had toch wel wat te maken met vergeten jurken, kwijtgeraakte schoenen en ons busavontuur naar Engeland (maar dat was weer de verkeerde conventie).