Besluiten t.g.v. het Coronavirus

Voor Holland Harmony heeft het coronavirus ook grote gevolgen. Als bestuur hebben we knopen moeten doorhakken en moeilijke beslissingen moeten nemen. Om te beginnen gaat de Raad van Afgevaardigden-vergadering niet door. Maar ook hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om zowel de al uitgestelde HaCo in september als ons Festival Sing! 2021 (voorheen onze conventie) in februari niet door te laten gaan. Het zijn besluiten die ons allemaal verdrietig stemmen. Maar we konden niet anders. En dat heeft alles te maken met gezondheid & veiligheid – we willen onze deelnemers niet blootstellen aan ongeoorloofde risico’s -, reisbeperkingen – coaches en juryleden krijgen te maken met reisbeperkingen – en financiën.

Raad van Afgevaardigden
Voor wat betreft de Raad van Afgevaardigden, die gepland stond op zaterdag 9 mei, zal het niemand verbazen dat we deze hebben afgelast. Het jaarverslag en de financiële stukken worden binnenkort aan de koren en kwartetten toegezonden en via een schriftelijke procedure afgehandeld. In de week van 20 april zullen wij een belronde doen met de koren om te bespreken welke zaken er bij jullie leven. Schroom ook niet om ons te benaderen als je ergens mee zit waar we je mee kunnen helpen.

HaCo
Toen we de HaCo, die oorspronkelijk was gepland in april, verschoven naar september, hadden we er alle vertrouwen in dat de coronacrisis na de zomer wel voorbij zou zijn. Maar intussen zijn de beperkingen die ons door de regering worden opgelegd, alleen maar strenger geworden. Het is lastig in te schatten hoe de situatie in september zal zijn. Het merendeel van onze coaches komt uit de Verenigde Staten en daar staat de crisis nog maar aan het begin. Het Educatieteam heeft zich ongelofelijk ingezet om de HaCo mogelijk te maken en gaat onverminderd door om te proberen om voor volgend jaar een nieuwe datum te vinden. Daarvoor zijn we ze enorm dankbaar. Zij gaan de komende tijd proberen op alle vragen een antwoord te vinden en zicht te krijgen op de internationale barbershopagenda, zodat we zo snel mogelijk bij jullie terug kunnen komen met nieuwe data en informatie, bijvoorbeeld over het reeds betaalde registratiegeld. We houden jullie op de hoogte.

Festival Sing! 2021
Februari 2021 lijkt nog heel ver weg. Logisch dat je misschien zegt: hoe kunnen ze Sing! 2021 nu al afblazen. Ook dat leggen we graag uit. Om het Festival Sing! 2021 te organiseren zouden we nu al bindende (financiële) afspraken moeten maken met de locatie, de licht- en geluidsmensen, juryleden enz. Maar er zijn zoveel onzekerheden. Het lijkt erop dat koren en kwartetten in het meest gunstige geval pas na de zomervakantie kunnen gaan repeteren. Hoe langer dat duurt, hoe korter de kans om ons optimaal voor te bereiden. Voor sommigen zou dat reden kunnen zijn om zelfs niet mee te doen met de competitie. Koren en kwartetten kunnen ook afzien van deelname omdat ze angstig zijn om deel te nemen aan een groot evenement. Of omdat deelnemers financieel in de problemen zijn gekomen door de corona. Juryleden en coaches kunnen wellicht nog niet naar Nederland komen vanwege de situatie in hun land of hun financiële situatie. En datzelfde geldt voor de internationale deelnemers en gasten. En wat is een festival zonder buitenlandse gasten? Minder deelnemers betekent een grotere kans dat het Festival niet kostendekkend zal zijn. Als Holland Harmony vinden we het niet verantwoord om op dit moment grote financiële risico’s aan te gaan. Bovendien kunnen we die verliezen als organisatie ook niet dragen.

Het Festival team werkt al maandenlang met man en macht aan de komende jubileumeditie (20ste keer). We hebben een enorme bewondering voor de manier waarop ze dit weer hebben aangepakt. En ook zij zullen er alles aan doen om te zoeken naar de antwoorden op alle vragen – wat heeft dit bijvoorbeeld voor consequenties voor de Europese conventie in Zweden, die vooralsnog in mei 2021 wel doorgaat? – en een nieuwe datum te plannen voor het Festival. Want één ding staat vast: dat Festival gaat er komen!

En voor nu, blijf gezond en pas op elkaar,
Bestuur Holland Harmony
Leonie, Ineke, Herman, Liz, Co’nn, Audrey, Rob