Bestuur Holland Harmony

Het bestuur van Holland Harmony verzorgt de dagelijkse en algemene bestuurlijke zaken en bepaalt het beleid en beheert de middelen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in rechte, benoemt de commissies voor educatie en conventie (Sing! Festival) en houdt daar toezicht op. Ook onderhoudt het bestuur de nationale en internationale contacten in de barbershopwereld.

Raad van Afgevaardigden (RvA)

Jaarlijks wordt voor de (bestuurs)leden van aangesloten koren en kwartetten een Besturendag gehouden. De Raad van Afgevaardigden (RvA) komt minstens één keer per jaar bijeen met het bestuur, waarbij van elk aangesloten koor/kwartet een afgevaardigde aanwezig is.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:


Leonie Vink,
voorzitter

Jolanda van Os,
secretaris

Louis Smits,
penningmeester

Martine Stoutjesdijk,
bestuurslid communicatie

Stuart Sides,
bestuurslid educatie