Bestuur

Het bestuur van Holland Harmony verzorgt de dagelijkse en algemene bestuurlijke zaken en bepaalt het beleid, beheert de middelen en legt daarover verantwoording af. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in rechte, benoemt de commissies voor educatie en conventie en houdt daar toezicht op. Ook verzorgt het bestuur de mogelijkheid om muziek aan te kopen. Het bestuur onderhoudt de nationale en internationale contacten in de barbershopwereld.
Jaarlijks wordt er een voor de (bestuurs) leden van de aangesloten koren en kwartetten een “besturendag” gehouden. De Raad van Afgevaardigden (RvA) komt minstens één keer per jaar bijeen met het bestuur, waarbij van elk aangesloten koor/kwartet een afgevaardigde aanwezig is.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Leonie Vink
Voorzitter
voorzitter@hollandharmony.nl
Ineke van Uxem
Secretaris
secretaris@hollandharmony.nl
Louis Smits
Penningmeester
l-smits@home.nl
Rob Veltman
Bestuurslid Conventie
CM2019@hollandharmony.nl
Liz Hofman
Bestuurslid Educatie
ec@hollandharmony.nl
Naud Berkhuizen
Bestuurslid Communicatie
communicatie@hollandharmony.nl