Decorkleuren

Nieuw decor

In de competities en shows tijdens de HH conventie 2019 zullen we gaan werken met een nieuw decor / achtergrond. Voor het eerst is de achtergrond variabel in te stellen in diverse kleuren en kleurschakeringen. Hierdoor ontstaat een boeiende extra tool in het creëren van de ultieme beleving van de gebrachte muziek.

Impact

Tijdens de regiobijeenkomsten in augustus 2018 hebben we gesproken over de impact van kleur op een presentatie en sfeerbeleving. Een aantal kleur coaches heeft ons toen een eerste inkijk gegeven in het werken met de taal van kleuren.

Invulling

Juist omdat het de eerste keer is, hebben we gekozen voor een eenvoudige invulling. Een deelnemer kan per competitiesong één beeld kiezen. Dit beeld bestaat uit één hoofdkleur, bijvoorbeeld geel, rood, groen, blauw, roze, paars. En een keuze in weergave, nl. als egale kleur (alleen die kleur) of met accenttonen.  Onder accenttonen wordt dan verstaan dat verschillende kleurtonen van de hoofdkleur als accenten worden gebruikt. Om ingewikkelde communicatie over deze accenten te vermijden, zal deze keer door de deelnemer niet aangegeven hoeven worden hoe die accenten moeten lopen. Heb je vragen of aanvullingen, mail deze dan apart door via songsandbackground2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon.

Beeldpresentatie

Rogier Trok van RO Producties heeft deze mooie en verhelderende beeldpresentatie gemaakt van de opzet en de diverse kleuren en kleurschakeringen.

Koren competitie en shows

Led lampen belichten voiles. In de korencompetitie en in de shows hangen deze voiles aan achter- en weerszijden van het toneel. Led strips onder de treden van de risers versterken nog eens de hoofdkleur. De treden worden doorschijnend afgerokt. Het zal een ultiem spel worden tussen voorlicht en achtergrondkleuren. De technische crew van Rogier Trok biedt de grootst mogelijke zorg voor de optimale setting.

Kwartetten competitie

In de kwartetten competitie komen de voiles voor de risers te hangen, met een gebogen ronding achter het kwartet. De belichting en de kleurkeuzes voor kwartetten zijn verder hetzelfde als voor koren. In de tekening (Stage top view) is de plaatsing duidelijk terug te vinden. Voor de maatvoering zijn de podiumdelen het makkelijkst te gebruiken. De getekende rechthoeken zijn podiumdelen van 1m x 2m.

Stage top view

Kleur keuzemogelijkheden

Het onderstaand kleurenschema is de basis voor de communicatie over de gewenste kleuren.

ZEER BELANGRIJK: Kleuren en hoe je ze ziet is echt slechts indicatief. Kleuren op ieder scherm en iedere print zien er altijd anders uit! Hanteer je kleurkeuze ajb als kleurrichting en sfeer. Zoek geen exacte match met je kleding.

Na de keuze van de hoofdkleur (kleurnr.) kan je vervolgens nog de weergave kiezen. Deze keuze bestaat uit twee mogelijkheden, als egale kleur of met accenttonen in de kleurtonen van de hoofdkleur.

Waar en hoe doorgeven?

Je kan de kleurkeuzes doorgeven met het formulier Opgave COMPETITIESONGS en DECORKLEUREN.

De link naar het formulier vind je ook op de website onder Conventie/Competitie/Competitiesongs

Op dit formulier wordt tevens gevraagd naar de volgorde van de competitiesongs en de details betreffende de songs en de legalisatie. Wees secuur. Deze opgave wordt gebruikt voor de voorbereiding van de jury formulieren, de instructies voor de film crew en de vooraf ingestelde programmering van het lichtplan. Mocht je onverhoopt toch moeten switchen in volgorde, zorg er dan voor dat je dit goed kort sluit door te mailen naar songsandbackground2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon o.v.v. Wijziging volgorde competitiesongs.

We ontvangen het opgaveformulier graag voor 24 februari a.s..

Podiumverkenning

De ingestelde kleuren worden tijdens de podiumverkenning getoond. Mocht je, na aanleiding daarvan, nog willen wijzigen, dan kan je na de podiumverkenning contact opnemen met de lichtman. Voor kwartetten is de podiumverkenning op vrijdagochtend van 9.00 – 9.15 uur. Voor koren op zaterdagochtend van 9.00 – 9.15 uur.

Vragen

Is iets nog onduidelijk? Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar songsandbackground2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon o.v.v. Decorkleuren.