Juryleden / Judges

De jurering wordt onderverdeeld in aparte scores voor “Music”, “Singing” en “Performance”, zie ook onder Protocol – Reglement voor verdere uitleg van de verschillende onderdelen.

Voor de Holland Harmony Competitie wordt gewerkt met 2 volledige panels van juryleden. Per onderdeel jureren dus twee BHS gekwalificeerde juryleden, in totaal zes juryleden.

In 2019 bestaat de jury uit de volgende leden:

Music Steve Tramack

Steve Armstrong

Singing David Mills

Richard Lewellen

Performance Marty Lovick

Steve Curulla