Conventie 2021 – 1

These are the results of the Holland Harmony jury.

En hoe het verder gaat met de conventie

Om maar even aan te haken bij de magische woorden van het Eurovisie songfestival… Maar eigenlijk is dat wel zo. Na de conventie hebben we een enquête gehouden onder de deelnemers, om deze “jury” te vragen hun mening te geven over alle aspecten van het evenement. We hebben een aantal  resultaten op een rijtje gezet:

  • 131 mensen hebben de enquête beantwoord.
  • De algemene waardering voor de conventie was 8,2

Klik hier >> voor een overzicht van alle resultaten.

Een uiterst mooie cijferlijst! Naast de cijfers is er ook inhoudelijke feedback gegeven en die punten pakken we natuurlijk mee voor een volgende keer. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat niet alle feedback ook daadwerkelijk kan worden opgepakt. De cijfers geven aan dat de aanwezigen hebben genoten van dit conventie weekend.

Dat maakt wel, dat we als Holland Harmony nadenken over de toekomst. Om dit concept te kunnen blijven bieden, moeten we nadenken over de vraag hoe we dit kunnen blijven realiseren. Het is namelijk zo dat de kosten van deze editie hoger zijn geweest dan de inkomsten. Vanuit de reserves kon dit worden aangevuld, maar een volgende keer zullen de kosten en inkomsten met elkaar moeten kloppen. De belangrijkste oorzaak van de financiële tegenvaller is het feit dat niet alle aangesloten koren en kwartetten naar de conventie zijn gekomen. Daardoor missen we onverwacht teveel inkomsten uit de inschrijvingen. Voor een volgende editie moeten we ons huishoudboekje op orde brengen. Als we in de toekomst weer een conventie willen, kunnen we dat alleen met elkaar doen.

Keuze: de opzet

Wij hebben een conventie waarbij het hele evenement zich op één locatie afspeelt. Dat geeft die hele bijzondere sfeer die je krijgt als je een heel weekend bij elkaar bent. Als je weleens op een buitenlandse conventie bent geweest, weet je, dat dat heel anders is. Dan is er een conferentiecentrum met een podium voor de competitie en daarnaast zitten de koren en kwartetten in meerdere hotels in de buurt. Een afterglow zoals wij die hebben met elkaar, is heel anders en vaak minder druk bezocht dan bij ons.

Wij geloven dat deze opzet uniek is en dat deze opzet onze aangesloten koren en kwartetten met elkaar verbindt. Dat maakt onze conventie zo bijzonder dat deze ook in het buitenland bekend is. Wij denken dat we deze opzet dus moeten behouden. De vraag is of je als koor goedkoper uit zou zijn als je niet meer bij elkaar op één locatie bent. De kosten voor een zaal voor de competitie zijn mogelijk lager, maar de hotelkosten zijn waarschijnlijk flink hoger. Natuurlijk zijn er nog wel kosten die we kunnen besparen en daar gaan we heel kritisch naar kijken.

Keuze : het financiële plaatje

Een volgende keer kunnen we als Holland Harmony het financiële risico niet meer lopen. Voordat we de conventie weer gaan opstarten – en dat moet al weer heel snel – moeten we nadenken over de financiën. Daarvoor hebben we de aangesloten koren en kwartetten nodig om mee te denken en het risico te verkleinen.

  • Als er voldoende deelname is, hebben we geen risico. Daarvoor gaan we jullie vragen om nu al aan te geven of je in de plannen van je koor gaat meenemen dat je gaat deelnemen in 2021. Daarmee kunnen we het mogelijke risico beter inschatten.
  • We gaan de conventie openstellen voor deelname door buitenlandse koren en kwartetten. Juist omdat we een mooie opzet hebben, denken we dat daar animo voor is. Deze buitenlandse koren komen op een internationale deelnemers scorelijst. Daardoor vergroten we het aantal inschrijvingen en beperken we het financiële risico.
  • Mochten beide acties opleveren dat we toch te weinig inschrijvingen hebben, kunnen we de conventie alleen nog bieden, als van de kwartaalbijdrage een hoger bedrag wordt gereserveerd voor de conventie. We denken erover om de kwartaal bijdrage te verhogen met € 3,50 per kwartaal per lid. Dat geld stoppen we in de conventie-pot. Mochten we voldoende inschrijvingen hebben, kunnen we twee dingen doen: we geven het geld terug aan de koren die zich ook hebben ingeschreven of we reserveren het geld voor een volgende conventie en draaien de verhoging vanaf juli 2021 terug.

Vervolg

Nu weten wij ook wel dat een contributieverhoging moeilijk is voor onze koren. Maar we hopen dat we hebben uitgelegd dat onze Holland Harmony conventie de kern van onze muziekstijl vormt. Als bestuur willen we dit aan onze aangesloten koren en kwartetten in de vorm zoals we nu hebben, blijven bieden. We worden met ons hogere tarief iets duurder dan als je je aansluit bij een andere bond. We zijn kleinschaliger van opzet en dat maakt dat onze kosten over minder aangeslotenen verdeeld kunnen worden. We denken wel dat we onze koren en kwartetten ‘waar voor hun geld’ bieden. Zo zullen we in onze komende regio bijeenkomsten met jullie in gesprek gaan over hoe we jullie kunnen ondersteunen, als het gaat over de verbetering van de kwaliteit, of verjonging van jullie koor.

We hopen ook dat jullie ervaren dat Holland Harmony bijdraagt aan jullie koor. Dat het conventie weekend en de Haco jullie enthousiasmeert, bijdraagt aan jullie club-gevoel en bijdraagt aan jullie kwaliteit. Dat onze facebook community jullie evenementen met elkaar verbindt. En dat jullie trots zijn op onze muziekstijl en gelukkig worden van onze gezamenlijke passie. Kortom, dat jullie bij Holland Harmony willen blijven horen zodat we elkaar in 2021 weer een geweldige conventie met elkaar zullen hebben.