Corona

Corona. Het speelde de afgelopen periode een hoofdrol in ons leven en ook in ons barbershop leven. Sinds de persconferentie van 6 mei is er meer mogelijk, maar wat en  hoe. we proberen je met deze pagina te voorzien van goede informatie. We maken daarvan graag gebruik van de informatie die koornetwerk beschikbaar stelt voor de aangesloten zangbonden.

1 juli, RIVM richtlijnen beschikbaar. Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat de RIVM op 30 juni 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is heel goed nieuws! Maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen! Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (1,5 meter afstand enz.) als aanvullende voorwaarden voor koren. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in bijgaand protocol. Ze zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies. Het is waarschijnlijk dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast. Raadpleeg daarom regelmatig de website van koornetwerk, voor mogelijke updates. Ook op de website van Holland Harmony zullen we de ontwikkelingen volgen.  
Protocol en aanvullende richtlijn koorsector, 9 juli 2020
RIVM advies koren, 30 juni 2020
Protocol voor de Sector Cultuureducatie en participatie van Cultuurconnectie

1 juni, Koornetwerk heeft een protocol beschikbaar. Het is de bedoeling dat dit protocol onderdeel wordt van het Protocol en de Branchegerichte maatregelen voor de cultuursector. Het zal regelmatig aangepast worden op basis van geactualiseerd overheidsbeleid en informatie uit onderzoek en praktijk. Wil je je voorbereiden op het weer kunnen opstarten van je koor, lees dan alvast dit protocol zodat je op de hoogte bent van wat er nodig is om weer veilig te kunnen gaan zingen.
Klik hier >>

Op dit moment adviseert de overheid om nog niet te starten met zingen:

Mag er weer samen gezongen worden?
Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader onderzoek.
klik hier >>

Hoe kun je online fijn met elkaar repeteren. World Harmony Council deelt tips: Klik hier >>

Klik hier >> voor het overzicht van de maatregelen de komende periode.

Update informatie koornetwerk van 13 mei, Klik hier >>
Het advies is om voorlopig geen koorrepetities te hervatten. Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Intussen kan elke vereniging zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn richtlijnen samengesteld, die vanaf vandaag beschikbaar zijn. Op de website van CultuurConnectie staan richtlijnen voor koren, die aanvullend zijn op de algemene richtlijnen.

Update informatie koornetwerk van 6 mei, klik hier >>
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat vanaf 1 juni onder strikte voorwaarden, zoals maximaal 30 personen, de koorrepetities weer kunnen opstarten. Volgens koornetwerk Nederland is onvoldoende duidelijk wat dit specifiek voor de koorsector betekent. Koornetwerk werkt samen met TU Delft en TU Eindhoven om voor de koorsector een protocol te ontwikkelen waar de koren de activiteiten op kunnen inrichten.