Between Two Rivers

Iedere deelnemer krijgt ergens in aanloop naar de conventie 2019 het “Lopend vuurtje”. Een vraag te beantwoorden, een vraag te stellen en de eigen beleving van “Passion in Harmony”. Dit vormt de basis voor deze deelnemersinfo.

“Onze Passion in Harmony is de bezieling en eensgezindheid waarmee we muziek tot leven brengen. Zonder passion en/of harmony is het niet meer dan een potje zingen.”

B2R is een groep authentieke vrouwen met hart voor barbershop en elkaar. Ze zijn ambitieus door continu te willen blijven leren en steeds een stapje beter te willen worden. En hecht, juist door ruimte te geven aan iedereen in alle verscheidenheid in persoonlijkheden. Ruimte, zodat een ieder helemaal zichzelf kan zijn. Samen met hun dirigent Bram vormen ze een sterk team.

MD: Bram Versteegen
Aantal deelnemers: 28

Karakteristieken

authentiek, ambitieus, leergierig, eigen, vrij, hecht

Uit: Elst
Opgericht in: juni 2002

Song 1: When a Man Loves a Woman
Song 2: When I Fall in Love

****************************

“Our Passion in Harmony is the inspiration and unity we use to make our music come to life. Without passion and/or harmony it is nothing more than just some singing.”

Between Two Rivers is a group of authentic women with their hearts going out to barbershop and each other. They feel ambitious through their continuing willingness to learn and improve step by step. They are not close, but together. United together by giving space to all different personalities in the group, so everyone can be exactly the way she wants to be.  Together with their director Bram they make up a good team!

Charateristics

authentic, ambitious, eager to learn, self-aware, independent, united