Building Bridges Chorus

Iedere deelnemer krijgt ergens in aanloop naar de conventie 2019 het “Lopend vuurtje”. Een vraag te beantwoorden, een vraag te stellen en de eigen beleving van “Passion in Harmony”. Dit vormt de basis voor deze deelnemersinfo.

“Onze Passion in Harmony is… ons motto – building a bridge to your heart.”

“Building a bridge to your heart” is het motto van, het in de zomer van 2018 nieuw opgerichte Holland Harmony koor, Building Bridges Chorus (BBC) en geeft perfect aan wat hun “Passion in Harmony” is.
Het koor dat een brug slaat tussen:
Ambitie en plezier. Lef en leren. Kwaliteit en performen. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Uitdaging en voldoening. Jouw koor, andere koren van HH en Building Bridges Chorus.
Building Bridges Chorus is een initiatief van Wil Saenen. Zij start met Building Bridges Chorus een nieuw, ambitieus en gemotiveerd vrouwenkoor, dat één zondag per maand repeteert. Als blijk van hun ambitie gaan ze (al) in 2019 deelnemen aan de Holland Harmony conventie.
MD: Wil Saenen
Aantal deelnemers: 57

Karakteristieken

divers, gemotiveerd, ambitieus, doelgericht, open, opdoen en delen van kennis
Uit: IJsselstein
Opgericht in: augustus 2018
Song 1: How Many Hearts Have You Broken / Them Their Eyes Medley
Song 2: I Only Have Eyes for You
*********************

“Passion in Harmony: our motto – building a bridge to your heart.”

“Building a bridge to your heart” is the motto of, the during Summer 2018 newly formed Holland Harmony chorus, Building Bridges Chorus (BBC). It depicts their “Passion in Harmony” completely.
The chorus aims to build a bridge between:
Ambition and fun. Guts and learning. Quality and performing. Self-assurance and self-reliance. Challenge and satisfaction. Your chorus, other HH choruses and Building Bridges Chorus.
Building Bridges Chorus is an initiative of Wil Saenen. She starts with Building Bridges Chorus a new, ambitious and driven female chorus, rehearsing one Sunday a month. To prove their ambition they will compete (already) in  the 2019 convention.

Characteristics

diversity, driven, ambitious, focussed, open-minded, always gain and share knowledge