Dutch Pride

Iedere deelnemer krijgt ergens in aanloop naar de conventie 2019 het “Lopend vuurtje”. Een vraag te beantwoorden, een vraag te stellen en de eigen beleving van “Passion in Harmony”. Dit vormt de basis voor deze deelnemersinfo.

“Onze Passion in Harmony: wie je ook bent of wat je ook doet… onze passie voor zingen geeft ons plezier en soms tranen op de risers!”

Dutch Pride is een hechte club meiden, die elkaar door dik en dun steunen. Niet alleen op de risers, tijdens de repetities, in de secties of optredens maar ook op persoonlijk vlak. Dat, zo stelt hun dirigent Lenhard, is het allerleukste van het koor. DP gaat voor kwaliteit en gezelligheid en dit is prima te combineren. Juist de onderlinge band zorgt ervoor, dat het een sterk collectief is. Dat merk je aan inzet, werklust en gedrevenheid. En zijn er eens hobbels of tegenslagen? Dat versterkt alleen maar de verbinding.

MD: Lenhard van Ballegooijen
Aantal deelnemers: 26

Karakteristieken

hechte groep, gestaag blijven groeien, doorzetters, gezellige kwaliteit en kwalitatieve gezelligheid

Uit: IJsselstein
Opgericht in: juli 1999

Song 1: Are You Lonesome Tonight
Song 2: Comes Love

****************************

“Our Passion in Harmony: no matter who you are or what you do… our passion for singing gives us joy and from time to time tears on the risers!”

Dutch Pride is a solid group of ‘girls’, who stand by each other through everything. Not just when on the risers, during rehearsals, sectionals or gigs, but also on a personal level. That is the best part of the chorus, according to their director Lenhard. Dutch Pride strives for both quality and cosiness and this combination certainly works for them! Exactly this mutual bonding makes the collective strongest. Something you will notice in given effort, attitude and motivation. And whenever they have to face a setback, they know, it will only make them stronger!

Characteristics

solid group, steady growth, go-getters, good company en good times