Dutch Blend

Iedere deelnemer krijgt ergens in aanloop naar de conventie 2019 het “Lopend vuurtje”. Een vraag te beantwoorden, een vraag te stellen en de eigen beleving van “Passion in Harmony”. Dit vormt de basis voor deze deelnemersinfo.

“Passion in Harmony” is voor ons vooral het samen delen: van belevenissen, van uitdagingen, van vriendschappen, van vreugde en verdriet en van datgene wat ons binnen Holland Harmony allemaal bindt….de muziek!!

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker bij Dutch Blend. Bij DB wordt hard gewerkt. Repetities, coachings, kilometers geen bezwaar. Deelnemen aan de conventie is altijd een spannende uitdaging. Hun droomoptreedplek? Op een podium in de USA, de bakermat van barbershop!


Bass: Jolanda van Os
Baritone: Judy Reyes
Lead : Tjitske Anderiesse
Tenor: Mieke Goossens

Karakteristieken

voortvarend, onverschrokken, doortastend, recht voor z’n raap, hecht grote waarde aan vriendschap, vriendschap in muziek, heerlijke dosis humor, durft buiten de lijntjes te kleuren, als vrienden kan je alles tegen elkaar zeggen

 

Uit: ‘s-Hertogenbosch
Opgericht: maart 2013

Song 1: You Make Me Feel so Young
Song 2: At Last

 

*********************

“Passion in Harmony” to us is especially sharing: experiences, challenges, friendships, joy, sadness and that what connects us all within Holland Harmony… music !!

Well begun is half done and practice makes perfect. That certainly goes for Dutch Blend. Dutch Blend members are diligent workers. Rehearsals, coachings, no mile to travel is too far. Participating in a contest is always an exciting challenge. Their dream stage to perform? A stage in the USA, the cradle of barbershop!

Characteristics

energetic, fearless, thorough, straight forward, values friendships highly, friendship in music, lovely sense of humor, thinking out of the box, open minded