Europese conventie 2021 Helsinborg Zweden

Helaas is de Europese Conventie 2021 uitgesteld naar een nog onbekende datum. Zodra wij iets vernemen van het conventieteam in Zweden dan stellen we jullie op de hoogte.


Hieronder staat de informatie die we hadden op het moment van uitstellen:

De Europese Barbershop conventie wordt in 2021 gehouden van 5 tot 8 mei in de  Helsingborg Arena in Helsingborg, Zweden.

WIE KAN MEEDOEN MET DE WEDSTRIJD
Dit is een wedstrijd op uitnodiging. Aan de nationale barbershop organisaties in Europa zal worden gevraagd om maximaal drie deelnemers te nomineren voor elk van de categorieën:
• Gemengd (kwartetten en koren)
• Kwartet (mannelijk of vrouwelijk)
• Koor (mannelijk of vrouwelijk)

In het voorjaar van 2020 zal aan alle organisaties worden gevraagd om het aantal deelnemers te bevestigen dat ze voor elke categorie willen nomineren zodat gedetailleerde schema’s kunnen worden ontwikkeld. De namen van de deelnemers moeten vóór 1 december 2020 bevestigd zijnen alle deelnemers moeten een volledige registratiepas kopen.

Omdat de Holland Harmony organisatie haar conventie in februari 2021 organiseert en dan pas de nummers 1, 2 en 3 bekend zijn, wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Ook wordt hiervoor hotelaccommodatie vrijgehouden.

KUN JE ERBIJ ZIJN ALS JE NIET PARTICIPEERT IN DE WEDSTRIJD ?
Het is een fantastische gelegenheid om inspiratie op te doen en je mede-Europese barbershopzangers te ontmoeten, ook als je niet meedoet met de wedstrijd!

WIE ORGANISEERT?
Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door SNOBS en de SAI Nordic Light Region # 32.

HOEVEEL KOST EEN REGISTRATIE?
De kosten voor een volledige registratie bedragen ongeveer € 100 per persoon. Hiermee heb je toegang tot alle evenementen tijdens de conventie; wedstrijden, shows, opleidingen en masterclasses. De prijs is gebaseerd op de kosten van de conventie – er is geen winst oogmerk.

KAN IK NU ACCOMMODATIE RESERVEREN?
Er zijn door de organisatie blokboekingen voor hotelkamers in Helsingborg en de dichtstbijzijnde nabijheid veiliggesteld. Zodra elke Europese organisatie heeft bevestigd hoeveel kwartetten en koren ze zullen nomineren om bij te wonen, zal de organisatie details vrijgeven over hoe te boeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer en bezoeker om zijn eigen reis en accommodatie te boeken.

WAT IS HET SCHEMA VAN EVENEMENTEN?
• Woensdag 5 mei – SNOBS Quartet Semifinal Contest gevolgd door de European Mixed Quartet Competition
• Donderdag 6 mei – European Women’s Quartet Competition (incl. SAI Nordic Light Region # 32 kwartetten *), daarna European Mixed Choruses, gevolgd door een avondshow met internationale gasten.
• Vrijdag 7 mei – European Male Quartet Competition, gevolgd door European Male Choruses. Dan is een geweldige show met speciale gasten en medaillewinnaars. We hebben ook een gezamenlijk diner, “SNOBS-stijl” **, voor degenen die kaartjes hebben gekocht.
• Zaterdag 8 mei – Europese wedstrijd voor vrouwenkoren (incl SAI Nordic Light Region # 32 koren*). Een eindshow met internationale gasten en medaillewinnaars en een groot afterglow feest, “SNOBS-stijl” **, met eten (afzonderlijke kaartjes kopen).
Verdere gedetailleerde schema’s zullen beschikbaar komen zodra de deelnemers bekend zijn.
* De SAI Nordic Light Region # 32-deelnemers verschijnen in een gemengde volgorde met de Europese deelnemers. De 3 beste deelnemers in de regionale competities tellen ook mee als deelnemers aan de Europese competities.
** “SNOBS-stijl”: SNOBS-conventies zijn over de hele wereld bekend om hun zeer specifieke gezamenlijke diners en nagerechten, na de wedstrijden en shows elke avond. Tijdens een maaltijd en een drankje zullen Zweedse koorzangersrond de tafels opstaan; groepen zullen spontaan uitbarsten in tags of poolcats en we kunnen allemaal zoveel meedoen zoveel als we willen.

WIE IS DE JURY?
De jurypanels voor de EBC2021 zijn hetzelfde samengesteld als bij eerdere Europese competities. De juryleden volgen de BHS-beoordelingsregels en er zijn 3 juryleden per categorie voor de Europese wedstrijden. Voor de SNOBS en SAI # 32 wedstrijden ’wordt gejureerd volgens de regels van elke respectieve organisatie. De lijst met juryleden zal in de volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.

WAAR KAN IK MEER WETEN OVER DE EBC2021?
De nieuwe website www.europeanbarbershop.eu en de Facebook-pagina https://www.facebook.com/EuroBarbershop21/ zijn de primaire informatiebronnen.
Als u in de tussentijd vragen heeft, stuur dan een e-mail naar de EBC-coördinator, op ebc@snobs.org

WAT GEBEURT ER NU?
Word enthousiast en begin je reis te plannen! Er is een fantastische line-up van talent uit de Scandinavische landen tijdens dit eenmalige evenement – plus gasten uit de VS en andere plaatsen – en een wereldklasse acappella-groep waarvan de naam nog wordt onthuld.

MEER INFO KOMT!
Als er vragen zijn, neem dan contact op met Holland Harmony. Verdere informatie zal rond mei 2020 worden gedeeld, via de website en facebook.

Afzender: Het EBC2021 Convention Team