Geluidsopname “I’m Still Standing”

Als voorbereiding op de lipdub hebben we een goede geluidsopname nodig. Deze geluidsopname zal worden afgespeeld tijdens de lipdub opname. Het real-time geluid tijdens de lipdub opname wordt namelijk in de eindmontage vervangen door de vooraf gemaakte geluidsopname van “I’m Still Standing”.

De exacte planning voor het maken van de geluidsopname is op dit moment nog niet helemaal rond. Het zal waarschijnlijk op een zaterdag of zondag gebeuren eind februari/begin maart in De Luisterpost in Gorinchem. Allereerst, ’s ochtends, een repetitie voor het samenvoegen van de partijen. Je MOET dus ECHT je eigen partij GOED kennen! Daarna de opname, op dezelfde dag.

Wil jij hieraan meewerken?

Geef dan op welke partij je zingt in de mixed versie. En wellicht is nu op voorhand handig om aan te geven welke data je niet zou kunnen, ter indicatie. De keuze zal voornamelijk afhangen van beschikbaarheid ruimte, MD en degene die de geluidsopname maakt. Ook de aanwezige stemverhouding op een bepaalde datum is van belang.

Zodra de datum en de exacte invulling bekend is, geven we dit door. Jij hebt nu in ieder geval alweer een extra motivatie je eens lekker op de ‘conventie song’ te storten.

Aanmelding/vragen: mail naar Holland Harmony Conventie 2019 t.a.v. Thea, o.v.v. Geluidsopname conventiesong.

Bladmuziek en teach tracks van “I’m Still Standing”

De bladmuziek en teach tracks staan op een met een wachtwoord afgeschermde pagina om te voldoen aan de eisen voor legalisatie. Koren en kwartetten die deelnemen aan de competities of die te gast zijn, hebben de link en dit wachtwoord reeds ontvangen (als all in bij de registratiekosten). De link kan je ook vinden bij ‘Deelnemers informatie’. Koren en kwartetten die niet deelnemen, kunnen deze song ook aanschaffen tegen een vriendenprijsje. Neem hiervoor contact op met Holland Harmony Conventie 2019 t.a.v. Madelon, o.v.v. Aanschaf conventiesong