Gezocht teamplayer met financiële achtergrond

Herman Wolzak, onze penningmeester, heeft te kennen gegeven dat hij gaat aftreden. Sinds 2009 heeft hij de penningen beheerd, eerst bij DABS en de laatste zes jaar bij Holland Harmony. Als je het zo lang volhoudt, betekent dit dat het veel voldoening geeft om samen te werken met alle andere bestuurders aan de doelstellingen van onze barbershoporganisatie.  Nu zijn we op zoek naar een opvolger. Uiteraard krijgt deze alle ondersteuning bij het inwerken. Het is niet nodig dat de nieuwe penningmeester actief zingt bij een aangesloten koor of kwartet; belangstelling voor ons zanggenre is uiteraard wel gewenst.

Wat houdt de functie in? 
De penningmeester is binnen het bestuur primair belast met het beheer van de financiële middelen van de stichting en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer. Hij/zij zal daarom de medebestuursleden regelmatig en tijdig informeren over de financiële gang van zaken en zorgen voor goede afstemming met medebestuurders over de aanvaardbaarheid van uitgaven.

Wat zijn de huidige taken?

  • Bijhouden boekhouding van de stichting  met behulp van Davilex-boekhoudpakket
  • Financieel jaarverslag opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan bestuur
  • Voor elke bestuursvergadering het bestuur informeren over de financiële stand van zaken
  • Betalingsbevoegdheid en toezicht op alle bankrekeningen inclusief conventie- en muziekbieb-bankrekening en regelen van machtiging voor deze bankrekeningen
  • Optreden als contactpersoon naar bank, BUMA, FEMU en verzekeringsadviseur
  • Toezicht uitoefenen op sub-administratie van Conventiecommissie en Muziekbieb
  • Zorgen voor bewaring van de administratie gedurende 7 jaar

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Herman: hwolzak@quicknet.nl. Ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur dan een berichtje naar secretaris Ineke van Uxem,  secretaris-hh@ziggo.nl.