Hoe sluit ik me aan?

Koren, met minimaal 12 leden, en kwartetten kunnen zich als volgt aansluiten:

  • Via het inschrijfformulier voor een koor of een kwartet
  • Na aanmelding wordt door het bestuur bekeken of de aanmelding correct is en aan de voorwaarden voldoet.
  • De uitkomst van de aanmeldingsprocedure wordt schriftelijk bevestigd.
  • Per eerste van ieder kwartaal moet de ledenlijst worden ingestuurd en de contributie ad € 11,00 per zanger per kwartaal worden betaald.
  • We verwachten dat koren en kwartetten die bij ons zijn aangesloten, meedoen met de tweejaarlijkse Conventie.
  • De notulen en reglementen zijn voor alle aangesloten koren en kwartetten te vinden in het besloten gedeelte op onze website.