Holland Harmony Besturendag 22 november – werkgroep Communicatie

Wat gaan we doen…..

Dat was een van de vragen die centraal stonden bij het middagprogramma van de Besturendag van 22 november. Holland Harmony heeft volgens de statuten als doel het bevorderen, aanmoedigen en in stand houden van de barbershop stijl, en de vraag is: waar moeten we onze energie op zetten, om dat toekomstbestendig te kunnen blijven doen.

De werkgroep Communicatie had een aantal mogelijke ontwikkelingen uitgewerkt en deze besturendag was een mooie gelegenheid om de koren te laten meedenken.  Willen we meer werk maken van kwaliteitsverbetering, verjonging, zoeken naar mogelijkheden in regio’s in Nederland waar nu nog geen koren of kwartetten te vinden zijn, willen we beter doen wat we nu al doen. Kortom, wat gaan we doen.

Discussie en keuzes maken

Het onderwerp veroorzaakte een levendige plakpartij met geeltjes om ideeën toe te kunnen voegen, stippen om aan te kunnen geven of een spoor of idee prioriteit zou moeten hebben en het was fijn om deze keuzes ook met elkaar te kunnen bespreken. Alle input is verzameld en teruggelegd bij de werkgroep Communicatie. Bovendien is ook aan de kwartetten gevraagd om mee te denken, want ook die horen bij onze barbershop toekomst.

 

Vervolg

In de bestuursvergadering van 12  januari wordt een voorstel voor het vervolg besproken. We zijn onderweg naar onze toekomst. Met elkaar, met energie en een heleboel ideeën!