Holland Harmony Conventie 2019 “Passion in Harmony”

De deelnemers zijn bekend. De voorbereidingen zijn overal in volle gang. Het programma voor het conventieweekend 29 t/m 31 maart 2019 spettert en bruist. Per 1 december starten we de losse toegangskaarten verkoop.

Alle nieuws en  informatie over de conventie kan je vinden onder het kopje “Conventie” in de titelbalk.

Enkele handige shortcuts:
Informatie over de competities en deelnemers
Informatie over shows en gasten incl. kaarten bestellen (vanaf 1 december)
Informatie over verblijf en faciliteiten
Belangrijke data en nieuwsbrieven
Laatste nieuws

The list of participants is a fact and preparations are at full speed everywhere. The program for Convention 2019 (29 – 31 March) is vivid and sparkling. Visitors’ ticket sales will start as of  December 1.

You can find all news items and information under ‘Conventie’ in the title bar.

Some handy shortcuts: 
Information about competitions and participants
Information about shows and guests incl. ticket sales (starting 1st December)
Information about your stay and facilities
Important dates and newsletters
Latest news

We will add an extra page with all necessary information in English soon.