Inschrijving start per 1 juli

Tijdens de Holland Harmony Conventie vinden, op 29 en 30 maart 2019, de kwartetten- en korencompetities plaats. In totaal zijn er vijf competities, verdeeld naar kwartetten (vrouwen, mannen en gemengd) en koren (vrouwen en mannen).

Aanmelden en inschrijven

Alle bij Holland Harmony aangesloten koren en kwartetten kunnen zich voor de Holland Harmony competitie 2019 aanmelden en inschrijven.

De inschrijvingsperiode start 1 juli en sluit 30 september 2018.

Het aanmeldformulier zal vanaf 1 juli op de website actief zijn. Hierop zal je terugvinden dat ook Holland Harmony de nieuwe, per 25 mei 2018 ingevoerde AVG wet toepast. Zonder op alle details in te zullen gaan, willen we nu graag specifieke aandacht vragen voor een niet onbelangrijk punt dat hiermee verband houdt.

Beeld- en geluidsopnamen tijdens competities en shows

Tijdens de gehele conventie, en zeker tijdens de competities en shows, zullen vele foto’s en video- en geluidsopnamen gemaakt en beschikbaar gesteld worden. Dit is een service die Holland Harmony haar leden geeft. Een extra eis bij inschrijving dit jaar is de garantie dat ieder deelnemend individueel koor- of kwartetlid toestemming geeft tot het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens de competities en shows. En tevens toestemming geeft voor publicatie van dit materiaal op een later moment. Dit is allereerst vereist om in overeenstemming met de nieuwe AVG wet te handelen. Daarentegen willen we ook de werkbaarheid reëel houden. En bovenal willen we onze ‘performing’ hobby goed tot haar recht laten blijven komen en kunnen promoten. Bovenstaand is daarom ondervangen in het nieuw opgestelde privacybeleid van Holland Harmony.  Hiernaar wordt ook verwezen op het aanmeldformulier.

Foto’s als sfeerimpressies conventieweekend

Gedurende het weekend zullen tevens foto’s genomen worden als sfeerimpressies. Uiteraard wordt met grote zorgvuldigheid en volgens normale fatsoensnormen gehandeld. De foto’s worden openbaar gemaakt op internet via de Holland Harmony website, facebook, flickr en instagram. Koppeling aan persoonsgegevens wordt vermeden.

Versturen aanmeldformulier

Door het versturen van het formulier verklaart de contactpersoon/het koor/het kwartet dat zij  toestemming geven tot het maken van beeld- en geluidsopnamen en publicatie hiervan op een later moment.