Inzicht in conventiesongs deelnemers

Wie kent die frustratie niet als je de competitie volgt? Nu alweer dit nummer? Niet leuk voor het publiek, en ook niet echt leuk voor je eigen groep.

Wat te doen tegen doublures?

Een nummer moet passen bij de groep, dat is regel nummer 1. Maar na regel nr. 1 komt een hele tijd niets. Veel groepen zoeken hun inspiratie in de scorelijsten van eerdere conventies, of wat ze ooit gehoord hebben als prachtig nummer. De kans wordt dan redelijk groot op het ‘moment suprême’ in de competitie met meerdere groepen met dezelfde song op de proppen te komen. Wat daar tegen te doen?

Lijst met voorgenomen conventiesongs

Tijdens één van de eerste regiobijeenkomsten werd hiervoor een oplossing geboden. Waarom niet ergens een lijst neerzetten met daarin de nummers die de deelnemers voornemens zijn te gaan zingen? Wil je dit niet kenbaar maken, is dat geen probleem. Dan doe je dat niet. Kom je een ‘dubbele’ tegen met jouw nummer, dan is het nog steeds jouw keuze of je gaat veranderen of niet.
De suggestie is ook in andere bijeenkomsten gepolst, hoe groot de actiebereidheid hiertoe is. Deze bereidheid is groot genoeg voor het conventieteam om de suggestie een serieuze invulling te gaan geven.

Deelnemersinfo

Als de inschrijvingsperiode is afgerond zal de deelnemerslijst bekend zijn. Na dat moment nodigen we alle deelnemers uit hun voorgenomen conventiesongs kenbaar te maken, zodat we deze kunnen plaatsen in de tabel die momenteel wordt gebruikt als voorlopig competitieschema. Holland Harmony is daarin slechts de noterende partij en onthoudt zich van iedere verdere bemoeienis daaromtrent.

Evaluatie

De daadwerkelijke uitvoerbaarheid en het waargenomen effect zullen we meenemen in de evaluatie na de conventie.