Koepeldag voor verenigingen en amateurkunst

Op 3 november zijn, vanuit het Holland Harmony bestuur, Mathilde en Co’nn op de Koepeldag voor verenigingen en amateurkunst in Utrecht geweest. Zie ook www.LKCA.nl.
Er passeerden die dag een aantal interessante onderwerpen.

“Verenigingsmonitor”
Tijdens de inleiding werd verteld over het onderzoek van het verzamelen van data over hoe doen de verenigingen in de amateurkunst het nu eigenlijk: “de verenigingsmonitor”. Hoe goed gaat het ermee? Wat zijn de trends en issues waar ze mee te maken hebben? Nooit was er nog data. LKCA is hier in 2017 mee begonnen, en begint nu ook te analyseren.  De respons van de verenigingsmonitor hebben ze laten zien. De koren bestaan uit gemiddeld 41 personen, waarvan dan 8 personen een extra functie binnen het koor hebben. Niet bij alle koren daalt het aantal leden. De vergrijzing speelt wel een rol. Gezelligheid en de ontmoeting is de belangrijkste reden om bij een koor te gaan.

Vereniging van het jaar
Daarnaast hebben we kennis gemaakt met het fenomeen www.verenigingvanhetjaar.nl.  Sport-­ en cultuurverenigingen kunnen hiermee hun verenigingsverhaal delen via verenigingvanhetjaar.nl. Het is een vorm van verkiezing, waarbij de vereniging met de meeste stemmen per categorie, per gemeente en per provincie en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen: Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen.

Pak de passie: vrijwillgerswerk anno nu
Vrijwilligers  spelen een cruciale rol, en de toekomst  van de vereniging is mede van hen afhankelijk. Geef ze dus aandacht, want dat verdienen ze. Ondanks dat bij veel verenigingen het moeilijk is om bestuursleden te vinden,  is het belangrijk dat bestuurders na hun termijn plaats maken voor opvolging i.p.v. blijven zitten omdat niemand zich aandient. Beter even een gat, dan maar jarenlang doorgaan.

Co’nn Rennen