Mogelijkheid tot deelname buiten mededinging

Bij het lidmaatschap bij Holland Harmony committeer je je als groep ook direct aan het deelnemen aan de competitie tijdens de tweejaarlijkse conventies.

Geweldig podium

De competitie biedt immers een geweldig podium voor het meten van de ontwikkeling en ontwikkelingspunten van jullie als koor en de dirigent. De evaluatie naderhand, gegeven door de juryleden, is altijd open, opbouwend en constructief. Zij hebben een ongelooflijke drive om jullie als groep echt nuttige dingen mee te geven die exact passen bij waar jullie nu staan.

Scores: gevoel en realiteit

Toch bekruipt koren soms een gevoel van twijfel en onzekerheid. In gedachten stijgen de medaille winnaars tot ver boven hun hoofd, naar een onhaalbaar niveau. De realiteit is anders. Kijk maar eens voor de gein naar de resultaten van Conventie 2017. In grafiek ziet dat er zo uit.

De conclusie: 90% van alle deelnemers scoort gewoon dik B-level!

Uit: Contest and Judging Handbook van BHS:

Music: B-level scores (61 to 80) are for performances that frequently demonstrate a good mastery of the musical elements. The music is generally well suited to the performers. The theme of the song is well communicated, but there may be moments where technique becomes apparent.

Performance: B-level scores (61 to 80) are indicative of performances that deliver competent and increasingly believable emotional or entertainment content. They will exhibit basic to very good musicianship, rapport with the audience, and performance skills.

Singing:B-level scores (61 to 80) are for performances that frequently show skills of artistic barbershop singing, mixed with more distractions or lack of artistic unity.

Blader maar eens door dit Contest and Judging Handbook van BHS en lees alle omschrijvingen bij ‘Scoring’ bij de diverse categorieën. Het zijn waanzinnige tools, die je concreet op kunt pakken met kennis van waar je staat, input van coaches en alle informatie die je wordt aangereikt via Holland Harmony èn tijdens een conventie.

Bijzondere omstandigheden

Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen in een koor, die impact kunnen hebben op het zelfvertrouwen van de groep. Denk aan een dirigentwissel, een grote verandering in ledenaantal (zowel meer als minder), of een conventie is een keer overgeslagen. Mochten dergelijke  omstandigheden zich voordoen, en de groep wil wel heel graag meedoen om te leren en te groeien, maar is een beetje huiverig voor een (gevoelsmatig) teleurstellend resultaat, dan hebben we in 2019 een extra mogelijkheid.

Deelname buiten mededinging

Als experiment willen we in 2019 de mogelijkheid bieden tot deelname buiten mededinging. Wat houdt dit in?

  • je schrijft je in voor competitie 2019 o.v.v. deelname buiten mededinging (achter de koornaam)
  • je wordt gewoon ingedeeld binnen de competitie
  • er wordt door de MoC aangekondigd dat het koor buiten mededinging meedoet
  • je krijgt een zelfde jury beoordeling, maar telt niet mee in de competitie
  • je score verschijnt niet in de officiële uitslagen lijst competitie
  • bij de evaluatie/coaching wordt opbouwende aandacht besteed speciaal aan de BBS elementen
  • je hebt een grandioos leuke podiumervaring, keigave professionele foto’s voor diverse PR doeleinden en professionele geluidsopnames

Het is uitdrukkelijk een experiment. We zien in het ledenbestand relatief veel koren, die twijfelen o.b.v. één of meerdere van de genoemde omstandigheden. We gaan kijken hoe dit werkt voor deze koren, en wat het effect is op de competitie. De effecten zullen we meenemen in de evaluatie. In de vier sessies van regiobijeenkomsten is positief en ondersteunend gereageerd. Zolang het tot doel heeft om een koor de volgende keer weer wel prettig aan de competitie mee te kunnen laten doen.

Meer informatie

Overwegen jullie deze optie en je hebt nog vragen? Mail deze gerust naar CT2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon.