Het administratie team

– De beste plek in de zaal! –

 Vooraan in de zaal, in een hoekje aan de rechterkant zie je een beetje licht en twee personen die achter laptops zitten te typen. Wat doen die daar? Horen die bij de camera? Licht en geluid?

Nee hoor, die horen bij de juryleden. Alle scores die gegeven worden door de juryleden moeten ingevoerd worden. Deze invoer gaat erg secuur en daarom wordt het door minimaal 2 personen gedaan. Niet alleen het systeem voert een controle uit op de ingegeven getallen, ook de personen achter de laptops controleren elkaar op wat ze hebben ingevoerd.

Wie is dan die 3e persoon die heen en weer loopt? Dat is de juryvoorzitter. Degene die toeziet op een eerlijke wedstrijd met gelijke omstandigheden voor alle deelnemers. De juryvoorzitter brengt ook de briefjes met getallen die ingevoerd moeten worden naar de personen achter de laptops.

Het lijkt ons leuk om wat meer over onszelf te vertellen en toe te lichten wat onze werkzaamheden zijn in aanloop naar de conventie en tijdens de conventie zelf.

 

Madelon Dingemanse – juryvoorzitter

36 jaar oud, zingt barbershop sinds 1998, actief voor Holland Harmony sinds 2012

 

 

Wanneer begin je met de eerste voorbereidingen?

Eigenlijk beginnen de eerste voorbereidingen al vlak na afloop van de vorige conventie. Natuurlijk zijn we niet 2 jaar lang non-stop bezig met een volgende conventie, maar juryleden contacteren is een tijdrovend proces waar je op tijd mee wilt beginnen. Als je dan begonnen bent, komt er steeds een beetje bij en zo blijft het best een overzichtelijk geheel. Het is tenslotte allemaal op vrijwillige basis!

Moet je als juryvoorzitter zelf ook opgeleid zijn tot jurylid?

Nee hoor, dat hoeft echt niet. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de regels die BHS heeft opgesteld. Het is handig om te zorgen, dat je op de hoogte blijft van wijzigingen die ze doorvoeren en het is erg interessant om zoveel mogelijk conventies te volgen en kritisch naar uitslagen te kijken. Juryleden zijn zeer toegankelijk en leggen graag uit waarom ze bepaalde beslissingen nemen of waarom scores zijn zoals ze zijn. Stel daarom altijd al je vragen, want het maakt je sterker in wat je doet.

Juryvoorzitter zijn is een hele mooie taak. Ik vond het fantastisch om de afgelopen jaren zoveel juryleden te leren kennen en te horen hoe zij genieten van de Holland Harmony deelnemers.

Ik heb inmiddels geleerd dat juryleden er zitten om alle deelnemers zoveel mogelijk te leren, maar als jurylid zelf ook weer nieuwe ervaringen op te doen en om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht de plek waar je op eindigt, met een fantastisch gevoel naar huis gaat.

Naast dit alles weet ik ook dat we veel meer mogen op het podium! Ik denk, dat vooral Harmony College en Educatieweekend bezoekers dit inmiddels wel weten. Bij het andere deel barbershopzangers zal dit de komende jaren duidelijker worden. Modernere barbershop songs, relaxter op het podium bewegen en een houding hanteren die je stem optimaal laat presteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor iedereen gunstige gevolgen zal hebben.

Wat doe je dan verder voor de conventie?

Naast alle schematische voorbereidingen maak ik ook al het papierwerk voor de juryleden in orde. Zij hanteren formulieren om tot een score te komen. Die formulieren kun je ook terugvinden in het Barbershop Harmony Society handboek. We werken nu nog voor een groot deel met geprinte formulieren maar langzaamaan zie je hier ook de tablets en iPads verschijnen. Een goede zaak vind ik, het is fijn om hier milieubewust mee om te gaan.

Ik kijk ook na of de door jullie opgegeven songs correct zijn geschreven met hoofdletters op de juiste plek en ik maak de aankondiging kaarten en protocollen voor de Masters of Ceremony, de personen die de kwartetten en koren gaan aankondigen.

Ik bestel nieuwe medailles en bekers en ik zorg dat de wisseltrofeeën worden ingeleverd.

Uiteraard houd ik een vinger aan de pols bij de juryleden en check of ze inmiddels een vlucht geboekt hebben en ontvang ze persoonlijk wanneer ze in de Koningshof aankomen. Ik begeleid ze van donderdag tot en met zondag. Juryleden hebben een bijzonder vol programma, want naast het jureren geven ze ook nog powercoachings en uiteraard moet er tussendoor ook nog overlegd, gegeten en gedronken worden. Het lijken wel mensen ;).

Nieuwe juryvoorzitter

De afgelopen jaren heb ik genoten van deze functie, maar het wordt tijd dit stokje over te dragen. Op dit moment besteed ik geen tijd aan zingen en daar heb ik wel behoefte aan. Uiteraard heb ik bij het zingen ook specifieke ideeën en plannen, maar dat is niet te combineren met deze functie.

 

Willem van Zantvoort

32 jaar oud, zingt (nog) geen barbershop, actief voor Holland Harmony sinds 2018

 

 

 

Sinds wanneer zing je barbershop en/of sinds wanneer ben je actief binnen barbershop?

Ik zing zelf niet en ben sinds vorig jaar aan de slag voor het administratieteam binnen de conventie. Freek Weeda heeft aangegeven te stoppen en ik volg hem op.

Wanneer begin je met de eerste conventie voorbereidingen?

Mijn voorbereidingen zijn op 17 november 2018 begonnen.

Wat doe je dan precies?

Ik heb kennisgemaakt met de database en het puntensysteem. Ik zal gedurende de wedstrijd de punten van de jury verwerken in het systeem en mocht er iets onverwachts gebeuren met de laptops of het systeem dan heb ik de kennis in huis om dit te verhelpen.

Wat doe je verder voor de conventie en/of Holland Harmony?

Ik hoop dat ik ook zal gaan genieten van alle optredens.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik  ben leerkracht op basisschool de Elstar in Elst.

Wat zou je willen zien tijdens de conventie en/of binnen de barbershop?

Ik ben helemaal nieuw binnen deze wereld. Mijn schoonvader Rob Veltman organiseert dit jaar de conventie en is zelf actief binnen barbershop.

Ik wil alle koren en kwartetten heel veel succes wensen met de voorbereidingen.

 

Herman Wolzak

72 jaar oud, zingt sinds 2008 barbershop, actief voor Holland Harmony in bestuur

 

Waar zing je barbershop en wat zijn je verdere activiteiten voor Holland Harmony?

Ik zing bij The Hugo Singers in Heerhugowaard. Ik ben tevens penningmeester voor Holland Harmony.

Wanneer begin je met de eerste conventie voorbereidingen?

Weliswaar op afstand, maar zodra de eerste conventieplannen op tafel liggen, ben ik uiteraard betrokken bij het financiële gedeelte met toezicht op de begroting en het overleg over de conventie binnen het bestuur.

Wat doe je precies in het administratieteam?

Samen met Willem zal ik de scores van de juryleden in ons systeem invoeren. Ik controleer wat Willem invoert en hij controleert wat ik invoer.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben pensionado sinds 2003 en dat is een heel druk leven met familie en hobby’s.

Wat zou je willen zien tijdens de conventie en/of binnen de barbershop?

Hopelijk zal de verjonging lukken binnen barbershop.

 

Freek Weeda

66 jaar oud, passief barbershopper sinds 1988, actief barbershopper sinds 1995.

 

 

Wanneer begin je met de eerste conventie voorbereidingen?

Meestal in oktober of november voorafgaand aan de conventie.

Wat doe je dan precies?

De admin database opzetten, juryreglement doornemen voor wijzigingen, eventueel software wijzigingen in het score programma aanbrengen. Bedenken of er nog nieuwe ‘apps’ te ontwikkelen zijn om het score registreren en presenteren nog gemakkelijker en leuker te maken.

Wat doe je verder voor de conventie en/of Holland Harmony?

Ik deed allerlei hand en spandiensten voor het admin team, maar heb na de conventie van 2017 aangegeven te stoppen met mijn werkzaamheden.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Onderwijsadvies, scholen ondersteunen in hun taal- en rekenbeleid en dyslexiescreening

Wat zou je willen zien tijdens de conventie en/of binnen de barbershop?

Ik zal niet meer bij de conventie actief zijn, maar hoop dat iedereen het fijn heeft en kan focussen op de goede punten en aangereikte punten met ruimte voor verbetering i.p.v. vast te lopen in eventuele teleurstellingen gecreëerd door eigen verwachtingen. Voor de barbershop in Nederland hoop ik dat openheid en transparantie aan terrein zullen gaan winnen.

 

< één pagina terug

<< terug naar startscherm