BOF-2019

Over Holland Harmony

Holland Harmony is de Nederlandse koepelorganisatie voor barbershopkoren en -kwartetten. Oftewel wij zijn een groep van zangers en zangeressen die zingen in a capella ‘barbershop stijl’ 

Het doel van Holland Harmony is om het relatief onbekende barbershopzingen te bevorderen, aan te moedigen en in stand te houden. Dat doen we door:

  • Barbershopzingen in Nederland te coördineren.
  • Koren en kwartetten die barbershop zingen ondersteuning te bieden, zowel muziekinhoudelijk als bestuurlijk. Zo worden de kosten voor muziekrechten (BUMA) collectief en met een hoge korting door Holland Harmony betaald. 
  • Een zo hoog mogelijk niveau van koren en kwartetten na te streven via educatieve activiteiten zoals harmony colleges, kwartetscholen en dirigentenweekeinden, waarvoor bekende internationale coaches worden uitgenodigd.
  • De kwaliteit te waarborgen en ontmoeting te stimuleren tijdens evenementen zoals het Barbershop Ontmoetings Festival, conventies en informele activiteiten als Holland Harmony Let’s go!, workshops en de Raad van Afgevaardigden.
  • Deel uit te maken van en intensieve contacten te onderhouden met andere (belangen)organisaties als Koornetwerk Nederland, World Harmony Council en Barbershop Harmony Society.
  • Mensen zoveel mogelijk te enthousiasmeren voor barbershop.

Ontstaan Holland Harmony

In IJsselstein begon in 1977 de Amerikaanse Kit de Bolster-Diggs, een barbershopkoor voor vrouwen onder de naam IJsselstein Chorus. Het koor sloot zich na enige tijd aan bij de Amerikaanse organisatie Sweet Adelines. Een jaar later begonnen de Nederlandse mannen (The Heart of Holland Chorus). Onafhankelijk van deze koren ontstond in 1983 ook het Vlissingse vrouwenkoor Sea Sound Chorus op initiatief van de Amerikaanse Ruth Maple. Kort daarna volgde het mannelijke Coastline Chorus.

Met al deze nieuwe koren met een nieuwe zangstijl, was er behoefte aan een overkoepelende vereniging. In september 1981 werd de vrouwelijke barbershop-organisatie in Nederland opgericht: Stichting Holland Harmony, Dutch Association of Barbershop Singers.

In 1987 verenigden de mannen zich in DABS (Dutch Association of Barbershop). In 2008 hebben de DABS koren en kwartetten zich bij Holland Harmony aangesloten. Vanaf toen is Holland Harmony een organisatie voor zowel mannelijke als vrouwelijke koren en kwartetten.

Holland Harmony en is inmiddels de grootste barbershop organisatie in Nederland!

Holland Harmony, Dutch Association of Barbershop Singers is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41 180751. Voor meer informatie: secretaris@hollandharmony.nl

 

Onze partner organisaties

Barbershop Harmony Society is de Amerikaanse vereniging van barbershop zangers. BHS heeft educatie hoog in het vaandel. In dit filmpje wordt uitgelegd wat barbershop barbershop maakt.
World Harmony Council verenigd barbershop koren en kwartetten wereldwijd. Hier een showcase filmpje met verschillende barbershopkoren en -kwartetten wereldwijd.
Het korennetwerk zorgt voor promotie en ondersteuning van koorzang.