Over Holland Harmony

De Stichting Holland Harmony, Dutch Association of Barbershop Singers, is opgericht in september 1981 en is de Nederlandse koepelorganisatie voor barbershop koren en kwartetten. Ons doel is het bevorderen, aanmoedigen en in stand houden van barbershop koren en  kwartetten. Dit doel bereiken we door:

  • Het coördineren van barbershopzingen in Nederland.
  • Het ondersteunen van koren en kwartetten in het barbershopzingen.
  • Het nastreven van een zo hoog mogelijk niveau van koren en kwartetten door het houden van conventies en educatieve evenementen.
  • Het beschermen van de authenticiteit van Barbershop Harmony.
  • De stichting onderhoudt contacten met de buitenlandse zusterorganisaties en is aangesloten bij de Barbershop Harmony Society in de Verenigde Staten.

Ten gunste van de aangesloten koren en kwartetten zijn collectieve afspraken gemaakt met de BUMA en FEMU over de betaling van de rechten voor het muziekgebruik.

Nadere informatie kan worden verkregen via email : secretaris@barbershopzingen.nl

De stichting Holland Harmony Dutch Association of Barbershop Singers is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41 180751.