Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming Stichting Holland Harmony, Dutch Association of Barbershopsingers

 • Wij houden uw gegevens juist en nauwkeurig bij.
 • Wij hebben uw gegevens beveiligd.
 • Wij verlenen u op verzoek inzage in de eigen opgeslagen gegevens.
 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Wij sturen uw gegevens niet door naar externe partijen.
 • Binnen de stichting hebben alleen de personen die uw gegevens vanuit hun functie moeten inzien toegang tot die gegevens.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we in ons ledenbestand hebben opgeslagen.
 • De ledenadministratie beheert uw gegevens en is hiervoor verantwoordelijk.
 • De penningmeester beheert en slaat de financiële gegevens op.
 • Wij sturen e-mails aan onze leden via de “bcc” functie van de mail, waardoor mailadressen niet zichtbaar zijn voor andere personen.
 • Wij vermelden in de notulen van de vergaderingen van het bestuur en de Raad van Afgevaardigden geen namen van koor- en kwartetleden.
 • Wij vragen uw toestemming bij inschrijving voor evenementen om foto’s van die activiteiten te publiceren waarop personen herkenbaar in beeld zijn.