Repeteren volgens de laatste richtlijnen

De op 29 september aangekondigde verscherpte maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus af te remmen hebben uiteraard ook betrekking op de culturele sector. De laatste stand van zaken vind je op de website van Koornetwerk Nederland

Voor de koren en kwartetten van Holland Harmony is het volgende van belang:

  • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal personen van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
  • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
  • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
  • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.