Resultaten van de regiobijeenkomsten

De aangename en gedreven betrokkenheid van de leden en de ervaren grote waardering voor dit initiatief zijn de allereerste, opvallende punten. De grootte van de groepen was prettig, zodat een goede discussie op gang kon komen. Het heeft het conventieteam veel goede en interessante punten opgeleverd. Hier zullen we zeker, deze of volgende conventies, gebruik van maken.

Het Conventieweekend

Leden ervaren de conventie veelal als een mooi doel om naar toe te werken en naar toe te leven. De competities, de gezelligheid, ontmoeting en inspiratie van de gasten in de show en van de andere koren vormen een mooie combinatie. Het brengt wat druk op de ketel waardoor groepen zich verbeteren en veel leren. Het kan daarentegen ook doorslaan naar het ervaren van een te hoge prestatiedruk en een (te) grote beperking van variatie in repertoire in de periode voorafgaand aan de conventie. Dat is jammer als zoiets gebeurt. Er zijn een aantal manieren besproken, die kunnen helpen om dit te voorkomen.  De verbinding, door gezamenlijke acties, onderlinge hulp en bijvoorbeeld dit soort overleg, is van waarde en kan nog meer vergroot worden.

Voorgenomen veranderingen

We hebben in ruime mate stilgestaan bij de dingen die anders gedaan zullen of kunnen worden deze conventie. De invulling van de evaluaties, de prijsuitreiking, de toekenning van de Riet Kosterman prijs, de inhoud van de shows, het kunnen kiezen van de eigen kleuren van de achtergrond per nummer in de competitie, het programma op zondag, de ontwikkeling van de conventie app, de nieuwe themasong en de algehele promotie van barbershop zingen via en rondom dit event. We hebben een mooie verzameling van tips en tops gekregen op deze punten! Super blij mee!

Nieuwe ideeën

Het mooie van het bespreken van dezelfde onderwerpen in verschillende samenstellingen is, dat op diverse manieren nieuwe ideeën naar voren komen. Een aantal wegen om te komen tot die prettige modernisering bijvoorbeeld begint zich af te tekenen. Het zijn nog net ontsproten ideeën, maar zeer zeker de moeite van het vervolg aan geven waard.

Kortom, we kunnen terugkijken op vier waardevolle en inspirerende sessies, zeker de moeite, de tijd en de kilometers waard. In verdere afronding zullen we een uitgebreider verzamelverslag aan de deelnemers van de bijeenkomsten sturen. Hierbij komt ook de specifieke informatie zoals getoond in de PowerPoint presentatie.

Het Conventieteam 2019 zegt een oprecht “Hartelijk bedankt voor jullie waardevolle bijdrage!”

Aanvulling per 20-09-2018: ondertussen is het uitgebreide verzamelverslag naar alle deelnemers verstuurd. Een enkel niet benoemd punt als variant op de besproken publieksprijs is aangestipt door één van de deelnemers. We nemen dit zeker mee in het uitwerken naar daadwerkelijke resultaten.