Voorzitter taken

Taakomschrijving voorzitter.
(Uit ons Huishoudelijk Reglement)

De voorzitter
Een voorzitter wordt gekozen voor een periode van 2 jaar en kan, binnen de maximale bestuurstermijn van 6 jaar, maximaal 2x voor 2 jaar herkozen worden. De voorzitter is belast met datgene dat voortvloeit uit de bevoegdheden ex. art. 7 van de Statuten.

Voorts
• heeft de voorzitter de leiding bij de vergaderingen van het bestuur en zit deze vergaderingen voor;
• heeft de voorzitter een controlerende en delegerende taak;
• is de voorzitter verantwoordelijk voor de externe contacten waarbij die zich kan laten bijstaan door anderen;
• is de voorzitter eindverantwoordelijke voor het functioneren van bestuur- en commissieleden.

Concreet:
• Voorzitten vergaderingen bestuur, RvA en besturendag.
• Aansturen overleg over zich aandienende vraagstukken. Veranderprocessen, kostenbewaking, ontmoetingen met aangeslotenen zoals:
• Koorbezoeken, Jubilea, uitvaarten.
• Overleg met CT/EC/PR met medewerking en/of overleg van de andere bestuursleden.
• Samen met secretaris agenda’s opstellen.
• Lezen stukken ter voorbereiding vergadering.
• Lezen inkomende mail, vraagstukken uit alle contacten.
• Vertegenwoordigen in WHC.
• Vergaderen met EHC, bij conventies, of via Skype of Hangouts.
• Contact met BHS. Ceo Marty Monson.
• Bezoeken Barbershop evenementen in binnen- en buitenland.
• Vertegenwoordigen HH naar andere instanties, zoals LKCA, BOF, BUMA/STEMRA, BALK.
• Verzorgen van uitnodigingen voor gasten HH Conventies.
• Verzorgen attenties gasten.
• Openen en sluiten Conventie.
• Gastvrouw/heer voor gasten tijdens Conventie. Receptie.
• Uitreiken medailles en prijzen.
• Zichtbaar zijn en bereikbaar zijn voor aangeslotenen.
• Bedanken alle medewerkers.