Welkom!

WELKOM van het bestuur

“Passion in Harmony”, een passende titel, want de koren en kwartetten van Holland Harmony zijn gepassioneerd als het om barbershop gaat. Dit weekend gaan we velen van onze koren en kwartetten horen en zien. En gaan we met elkaar genieten van de passie die van het podium afspat.

Deze keer een kleurrijk podium, en wat is het heerlijk om als organisatie mee te gaan met nieuwe mogelijkheden, waardoor onze muziekstijl zich ontwikkelt. Om voor nieuwe jonge mensen relevant te blijven, zijn moderne songs belangrijk en kunnen we de brug slaan naar een generatie die graag wordt uitgedaagd om voor een pittige vorm van zingen te kiezen. Barbershop zingen is een kunst en niet eenvoudig. Daarom zijn alle deelnemers aan de competities al op voorhand toppers! Ik wens jullie toe, dat alles waar je naar streefde ook zal lukken! Voor sommigen is dat het behalen van mooie scores, anderen dromen misschien van een podiumplek, sommigen zijn blij om het resultaat van vorige keer te evenaren en voor misschien wel heel veel koren en kwartetten is het staan op een geweldig podium al de beloning van een periode van intensieve voorbereiding.

Zingen maakt blij. Zingen is gezond. Je kunt het blijven doen tot op hoge leeftijd. Maar wat als je merkt dat je stem je in de steek laat? Blijf dan vooral betrokken, help mee in organisatie van je koor, of in het bestuur, want we hebben alle leeftijden nodig. Van jong tot oud: Passie voor Barbershop kent geen uiterste houdbaarheidsdatum. Barbershop is er voor iedereen.

We hebben een mooi weekend in het vooruitzicht. Er is keihard gewerkt om dit weekend vol passie te organiseren en namens het bestuur van Holland Harmony wil ik alle handen die uit de mouwen zijn gestoken of nog gestoken gaan worden dit weekend, hartgrondig bedanken voor hun gepassioneerde inzet, de vele uren, de creatieve oplossingen, de warme woorden en de hartelijke vriendschap onderling.

Alle bezoekers en onze gasten heten we ook van harte welkom, geniet, zing, leef! Neem de passie mee naar huis en geniet nog lang na als de laatste noot al lang niet meer klinkt!

Mathilde Droppert
Voorzitter Holland Harmony

WELKOM van het Conventieteam 2019

Beste deelnemers en gasten,

Rob Veltman
bestuurslid – Conventiemanager

Namens het conventieteam heet ik u heel hartelijk welkom op de Holland Harmony conventie 2019. Dit tweejaarlijkse barbershop evenement staat dit jaar in het teken van “Passion in Harmony”. Het barbershop zingen is immers onze gemeenschappelijke passie. Het samen zingen is elke keer weer een uitdaging om het beste uit ons zelf te halen, het creëert bijzondere belevingen en nieuwe vriendschappen.

Vernieuwingen

We hebben de conventie op een aantal punten vernieuwd. Ook wij als Holland Harmony gaan mee in de ontwikkelingen van deze tijd. We spelen in op nieuwe wensen en mogelijkheden. U zult bijvoorbeeld geen programmaboekje meer aantreffen. Alle noodzakelijke informatie en nog veel meer interessante wetenswaardigheden vindt u in de conventie-app. U kunt nu zelf op zoek gaan naar de informatie die voor u het meest interessant is. We hebben een nieuw kleurrijk podium. Door het kiezen van kleuren van het decor, kunnen koren en kwartetten zelf de sfeer bepalen die ze met hun songs willen uitdragen. Ook bij de shows kunt u genieten van de laatste ontwikkelingen op gebied van licht, geluid en kleur.

Feestelijk weekend

We hebben een feestelijk weekend in het vooruitzicht, met in onze shows, topkoren en -kwartetten uit Engeland en van eigen bodem. U zult een grote diversiteit aan optredens gaan ervaren. Laat u in de kleine uren op zaterdag meeslepen in de afterglow, of in de disco. Doe op zondag mee aan de lipdub en ervaar zelf wat het is om je creatief uit te leven, met een leuke video clip als resultaat.

Of u nu deelnemer of gast bent, wij hopen dat u gaat genieten van de muziek en de harmony die zoveel mensen verbindt. Bovenal, beleef dit weekend, beleef barbershop in Nederland anno 2019!

Rob Veltman
Conventie manager

 

Organisatie

De Holland Harmony Conventie 2019 is een evenement georganiseerd door de grootste Nederlandse overkoepelende organisatie voor barbershop zangers, Holland Harmony.  Momenteel zijn 31 koren en 24 kwartetten aangesloten; mannen-, vrouwen- en voor kwartetten ook gemengd. Alleen aangesloten groepen kunnen deelnemen aan de competities. In 2019 is het de 19e keer dat het evenement wordt georganiseerd.

Conventieteam

Het conventieteam heeft de feitelijke uitvoering van de organisatie.

 

Doelstellingen

De Holland Harmony Conventie heeft tot doel:

  • het bieden van een inspirerende omgeving voor koren en kwartetten, specifiek voor ‘barbershop singing and more’
  • het bieden van een solide platform om als groep je te kunnen meten en je eigen ontwikkeling te volgen door de jaren heen
  • het stimuleren van ontwikkeling in zang, ‘stage presence’ en beleving door middel van competitie, coaching en workshops
  • het ruimte geven aan en stimuleren van een ontmoetingsplaats in muziek en vriendschappen